Trendy v seznamování: Výsledky průzkumu CZECHSEX 2024

13. května 2024, PRAHA – Nový průzkum CZECHSEX, realizovaný Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) ve spolupráci s agenturou MindBridge, odhalil aktuální trendy v seznamování mezi obyvateli České republiky. Tento průzkum, který jako první v ČR respektuje mezinárodní metodologická doporučení, přináší reprezentativní data o různých aspektech sexuálního zdraví a well-beingu.

Klíčové zjištění v oblasti seznamování

Podle výsledků průzkumu se většina Čechů seznamuje tradičními způsoby, ale online seznamování stále roste. Zde jsou hlavní trendy v seznamování, které průzkum odhalil:

Seznamování přes přátele: Nejčastějším způsobem, jak se lidé seznamují, je stále přes přátele. Tento způsob uvedlo 29,6 % respondentů.

Seznamování v práci nebo ve škole: Druhým nejčastějším místem pro seznámení je práce nebo škola, kde se seznámilo 20,0 % respondentů.

Společenské aktivity: Dalších 17,5 % respondentů uvedlo, že se seznámili během různých společenských aktivit.

Online seznamování: Přibližně 13,4 % párů se seznámilo online, což je nárůst oproti minulým rokům. Nejčastěji se online seznamují mladí lidé ve věku 18-25 let, kde tento způsob seznámení uvedlo 20,7 % respondentů. S věkem pak využívání online seznamování klesá na 4,9 % ve věkové skupině 66-75 let.

Seznamování v barech a klubech: Tento způsob je populární zejména mezi mladšími generacemi, ale konkrétní procenta nebyla v průzkumu uvedena.

Dlouhodobé vztahy a sexuální aktivita

V době průzkumu bylo 73,7 % respondentů v dlouhodobém partnerském vztahu. Z nich 26,7 % mělo kromě dlouhodobého vztahu také vztah pouze sexuální. Tato data naznačují, že mnoho Čechů preferuje mít stabilní partnerský vztah, ale zároveň si někteří udržují i další sexuální vztahy.

Počet sexuálních partnerů

Průměrný počet sexuálních partnerů za život se u žen pohybuje kolem 8,6, zatímco u mužů je to 11,6. Tento rozdíl může být způsoben jak společenským stigmatem, tak metodologií sběru dat. Nicméně, mediánový počet partnerů je pro obě pohlaví stejný, což naznačuje vyrovnanost mezi muži a ženami v této oblasti.

Spokojenost se sexuálním životem

Většina respondentů je se svým sexuálním životem spíše spokojena. Tento trend je konzistentní napříč věkovými kategoriemi a naznačuje, že navzdory změnám v frekvenci sexuálních aktivit, zůstává celková spokojenost vysoká.

Závěr

Průzkum CZECHSEX přinesl cenné poznatky o trendech v seznamování a sexuálním chování v České republice. Data ukazují, že zatímco tradiční způsoby seznamování stále dominují, online seznamování se stává stále populárnějším, zejména mezi mladšími generacemi. Tyto trendy poskytují důležité informace pro odborníky v oblasti sexuálního zdraví a mohou pomoci v dalších výzkumech a intervencích.

Pro více informací o průzkumu CZECHSEX a jeho výsledcích navštivte stránky www.intimitavcr.cz.

O nás

Kategorie

© 2024 Všechna práva Vyhrazena