Sexuální aktivity Čechů se mění!

Jak se mění sexuální aktivity a preference našeho národa? Průzkum odhalil několik klíčových trendů a změn v sexuálním chování obyvatel ČR. Mezi hlavní zjištění patří:

Frekvence sexuálních aktivit:

Průměrná měsíční frekvence sexuálních aktivit je u žen 0,71krát a u mužů 0,99krát, což znamená méně než jednou za měsíc. U mladší věkové kategorie (18-25 let) je tato frekvence vyšší, ženy uváděly 1,7krát a muži 1,3krát za měsíc. V dlouhodobých partnerských vztazích je průměrná měsíční frekvence sexu 5,72krát u mužů a 5,63krát u žen.

Masturbace:

Frekvence masturbace se výrazně liší mezi věkovými kohortami. V nejmladší věkové skupině (18-25 let) masturbují ženy průměrně 4,06krát za měsíc a muži 8,80krát za měsíc. S věkem tato frekvence klesá. Nikdy v životě nemasturbovalo 21,3 % žen a 5,2 % mužů.

Sexuální milníky:

Průměrný věk prvního sexu je u žen 17,46 let a u mužů 18,33 let. Tento věk se v poslední dekádě výrazně nezměnil. Průměrný věk první masturbace je u žen 16,61 let a u mužů 14,24 let. V nejmladší věkové kohortě začínají ženy s masturbací průměrně ve 13,38 letech.

Konzumace pornografie:

Sledování pornografie je běžné, 78,5 % lidí má zkušenost se sledováním pornografie, přičemž muži jsou v tomto ohledu zkušenější (89,5 %) než ženy (67,6 %).

Sexuální dysfunkce:

Sexuální potíže se během života objevily u 61,19 % žen a 55,01 % mužů. Klinicky významné dysfunkce způsobující stres byly zaznamenány u 21,41 % žen a 16,06 % mužů.

Sexuální aktivity

Spokojenost se sexuálním životem

Většina respondentů je se svým sexuálním životem spokojena. Tento trend je konzistentní napříč věkovými kategoriemi a naznačuje, že navzdory poklesu frekvence sexuálních aktivit zůstává celková spokojenost vysoká. Většina lidí také preferuje partnerské sexuální aktivity před masturbací.

Shrnutí

Průzkum CZECHSEX poskytuje cenné informace o sexuálních aktivitách a zdraví obyvatel České republiky. Data ukazují, že zatímco frekvence sexuálních aktivit může být nižší, celková spokojenost se sexuálním životem zůstává vysoká. Tyto výsledky mohou sloužit jako důležitý zdroj pro odborníky v oblasti sexuálního zdraví a mohou pomoci při navrhování intervencí a dalšího výzkumu.

Pro více informací o průzkumu CZECHSEX a jeho výsledcích navštivte stránky www.intimitavcr.cz.

O nás

Kategorie

© 2024 Všechna práva Vyhrazena