Sex s robotem představuje téma, které vyvolává mnoho otázek, zájmu, ale i kontroverzí. S rychlým rozvojem technologií, zejména v oblasti umělé inteligence a robotiky, se stává tato myšlenka stále reálnější. Tento článek se zaměří na různé aspekty sexu s robotem, včetně technologického pokroku, etických a sociálních implikací, a možného vlivu na lidské vztahy. Technologický vývoj […]